Pravila festivala

Opća pravila

  - Skaville Festival ima određena pravila ponašanja kako bi cijeli festival prošao u što kvalitetnijim uvjetima za posjetitelje i same organizatore.


- Zabranjeno je paljenje vatre u bilo kojem obliku
- Zabranjeno je unošenje hladnog i vatrenog oružja te bilo kakvih predmeta koji bi mogli narušiti sigurnost festivala uključujući pirotehniku, staklene predmete i slično
- Molimo sve posjetitelje da posebnu pozornost obrate na ekološki segment te da iza sebe ne ostavljaju smeće već ga odlažu na posebno obilježenim mjestima, festival se nalazi u prirodi koju želimo sačuvati
- Festival će osiguravati profesionalna redarska služba i Skaville volonteri koji će osiguravati red i mir kako bi festival prošao u mirnoj i veseloj atmosferi bez nepotrebnih incidenata koji bi mogli ugroziti posjetitelje ili samo održavanje festivala. Na festival ulazite na vlastitu odgovornost, a ukoliko kršite navedena pravila, prvo ćete biti upozoreni a nakon toga redarska služba ima i mogućnost udaljiti vas sa mjesta održavanja
- Na ulazu ćete dobiti festivalsku narukvicu u boji prikladnoj kupljenoj karti (jednodnevna/festivalska) koje možete zamijeniti isključivo ukoliko dođete sa oštećenom narukvicom za koju tražite zamjenu. Izgubljene narukvice znače gubitak prava za ostanak na festivalu te vodite računa o tome